Avertisment de risc

MCA Intelifunds Limited, sub numele de “” este o firmă de investiții reglementată de Comisia de Valori și de Bursă din Cipru sub licența nr. 126/10. Avertismentul de risc si Notificările („Comunicarea”) este emisă sub Legea 87 (I) / 2017 (Prestarea serviciilor de investiții, exercitarea activităților de investiții, funcționarea pe piețele reglementate și a altor aspecte corelate) și Regulamentul (UE) 600/2014 (MiFID II – MiFIR).

 1. AVERTISMENT DE RISC
  1. Prezenta notificare se adresează tuturor clienților potențiali și ar trebui să fie citită cu atenție de către toate părțile interesate de acest serviciu financiar furnizat de . Ar trebui menționat faptul că Notificarea nu poate să conțină și nici să explice toate riscurile asociate activității de tranzacționare atunci când un client tranzacționează perechi valutare și /sau contracte financiare pentru diferență („CFD-uri ” ) și / sau opțiuni binare. Scopul prezentei notificări este de a explica, în mod clar, noțiunile generale și natura riscurilor implicate atunci când se tranzacționeaza instrumente financiare.
  2. Clientul trebuie să se angajeze direct sau indirect în investiții pe instrumente financiare doar atunci când cunoaște și înțelege toate riscurile implicate pe fiecare din instrumentele financiare prezentate. nu va oferi sub nicio forma consultanța pentru investiții Clientului. Mai mult, nu va face în niciun fel recomandări acestuia pentru a investi în diferite tranzacții.
  3. Este responsabilitatea Clientului, luând în considerare circumstanțele personale și resursele financiare, de a avea o grijă deosebită în acest tip de activitate și recomandăm acestuia să facă considerații atente in mod independent, atât înainte de a aplica pentru deschiderea unui cont de tranzacționare cu , cât și înainte de a face orice tranzacție. În cazul în care Clientul nu înțelege riscurile implicate în momentul solicitarii un cont de tranzacționare cu sau înainte de momentul introducerii ordinelor de tranzacționare, Clientul ar trebui să consulte un consilier financiar independent. În cazul în care Clientul nu înțelege riscurile implicate în tranzactionarea pe astfel de instrumente financiare, atunci acesta nu ar trebui să tranzacționeze deloc.
  4. Clientul trebuie să inteleagă faptul că achiziționarea și / sau vânzarea oricarui instrument financiar prezintă un risc mare de pierdere si trebuie să-si dea acordul că este dispus să-si asume acest risc.
 2. RISCURI GENERALE îi face cunoscute și în același timp avertizează Clientul cu privire la următoarele riscuri din lista de mai jos :
  1. capitalul inițial al Clientului și / sau orice suma de bani investită de către Client în orice instrument financiar nu este si nu poate fi garantată de către .
  2. Clientul este conștient de faptul că valoarea oricărei investiții în instrumente financiare poate fluctua în jos sau în sus, și de asemenea, acceptă că există probabilitatea ca orice investitie facută, poate în orice moment să atinga valoare zero în ciuda oricărei informații ( contrare sau altfel ) ce poate fi oferită de către la un moment dat.
  3. Clientul trebuie să știe că informațiile despre performanța anterioară a unui instrument financiar nu garantează în nici un fel performanța sa actuală și / sau viitoare. Utilizarea datelor istorice nu reprezintă o garanție că se poate lua o decizie în condiții de siguranță în ceea ce privește nivelul curent și / sau performanțele viitoare ale instrumentelor financiare la care se referă datele istorice respective.
  4. atrage atenția Clientului că orice tranzacție, care ar putea avea loc prin intermediul serviciilor de tranzacționare furnizate lui de catre , este de natură speculativă. Clientul este informat că pot apărea pierderi mari într-o perioadă scurtă de timp.
  5. Clientul trebuie să știe că există cazuri în care instrumentele financiare ar putea deveni imediat lichide ( de exemplu: ca urmare a cererii reduse ). Clientul ia la cunoștința de asemenea, că în aceste cazuri poate să se afle într-o situatie de a nu putea vinde instrumentele financiare menționate anterior și nici să obțină ușor informații cu privire la valoarea lor și / sau amploarea riscurilor asociate acestora.
  6. În cazul în care instrumentele financiare sunt tranzacționate într-o altă monedă decât moneda țării de reședință a Clientului, orice modificări ale cursurilor de schimb valutar pot avea un efect negativ asupra instrumentelor financiare cu impact în valoare, preț și performanță.
  7. De asemenea, atrage atentia Clientului că instrumentele financiare tranzacționate pe piețele externe pot implica și alte riscuri care sunt diferite și / sau mai mari decât riscurile obișnuite ale țării de reședință a Clientului. Estimarea de profit sau pierdere din tranzacțiile pe piețele externe este, de asemenea, afectată de fluctuațiile cursului de schimb valutar.
  8. Clientul trebuie sa stie că instrumentele financiare derivate ( cum ar fi opțiunile, contractele futures, forward, swap-uri, CFD-uri, NDFs ) pot fi tranzacții la vedere, fara livrare si care pot da naștere la o oportunitate de a face profit pe modificările de rată de schimb, de preț al mărfii , de preț al indicilor bursieri sau de preț ale acțiunilor în funcție de activul de baza respectiv. informează Clientul că valoarea instrumentului financiar derivat poate fi afectată în mod direct de prețul activului de bază.
  9. Clientului i se recomandă prin prezenta să nu cumpere un instrument financiar derivat, cu excepția cazului în care clientul este dispus să-și asume riscul de a pierde investiția initiala, dar să suporte și orice alte comisioane suplimentare și cheltuieli aferente.
  10. Clientul trebuie sa cunoască faptul că o eventuală insolvabilitate a și / sau a unei Banci colaboratoare și / sau a unui Broker colaborator cu , poate duce la inchiderea pozițiilor Clientului împotriva voinței sale.
  11. Clientul este informat că executarea unui ordin poate fi dificil sau imposibil de realizat în anumite condiții de piață. Mai mult, atenționează Clientul că ar putea opera în piețele financiare prin intermediul băncilor și brokerilor care pot avea interese contrare intereselor Clientului.
  12. Clientul trebuie sa stie că, în procesul de tranzacționare, există instrumente financiare tranzacționate atât de rar încât nu se poate cota un preț în orice moment dorit. Atenția Clientului este atrasa în mod expres la aceste instrumente și este avertizat că ar putea fi dificil să efectueze tranzacții la un preț dorit, din cauza absenței unei contrapartide.
  13. Clientul este informat că riscurile asociate instrumentului tranzacționat nu sunt eliminate prin tranzacționarea online, indiferent de gradul de comoditate si eficiență oferit de acest mod de tranzacționare.
  14. Atenția Clientului este atrasă în mod expres de mișcările de piată ce au loc după publicarea de cifre macroeconomice semnificative, economice sau politice și care ar putea avea loc la sfârșit de săptămână, la începutul unei săptămâni, pe parcursul unei zile de tranzacționare sau in orice moment, iar acest lucru poate face ca piețele financiare să deschidă la niveluri de preț care sunt substanțial diferite de prețurile cotate anterior. Clientul este informat că mișcările menționate mai sus reprezintă un risc semnificativ si că există ordine emise special pentru a proteja pozitiile deschise și / sau poziții noi, dar care ar putea fi executate la prețuri care diferă în mod semnificativ de cele stabilite.
 3. RISCURI INDUSE DE TERȚI
  1. poate trimite banii primiți de la Client la o terță parte ( de exemplu, o bancă ) pentru o evidentă clară, dar si în scopul de a efectua tranzacții prin intermediul acesteia și pentru a realiza obligația Clientului de a oferi garanții ( de exemplu, marja initiala necesară ) aferente unei tranzacții. nu are nici o responsabilitate pentru orice acte sau omisiuni ale oricărei terțe părți căreia îi va trimite banii primiți de la Client.
  2. Terțul căruia îi va trimite banii poate utiliza un cont comun și nu va putea fi posibil să-l separe de banii clientului sau banii terțului. În caz de insolvabilitate sau de orice alte proceduri similare în legătură cu terțe părți, poate avea doar o cerere catre terț, în numele Clientului, dar negarantată, iar Clientul va fi expus la riscu, în sens că banii primiți de de la terț să nu fie suficienți pentru a satisface pretențiile Clientului în ceea ce privește contul respectiv. nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru eventuale pierderi rezultate.
  3. poate depune banii clientului cu un depozitar care ar putea avea un interes de securitate, gaj sau drept de compensare în legătură cu banii respectivi.
  4. O bancă sau un broker prin care intermediază ordinele clienților ar putea avea interese contrare intereselor Clientului.
  5. Vă rugăm să rețineți faptul că opiniile conținute în secțiunea semnale de tranzacționare nu au fost făcute de către și nu constituie o recomandare din partea ci reflectă numai estimarea de moment a unui terț independent și care ar putea fi modificată fără nicio notificare prealabilă și de aceea nu ar trebui să fie în nici un fel interpretat, în mod explicit sau implicit, în mod direct sau indirect, ca o consultanță de investiții, recomandare sau sugestie a unei strategii de investiții în raport cu orice instrument financiar dat.
 4. RISCURI ASOCIATE PARTICULAR CU TRANZACȚII CU CFD-uri

  CFD-urile sunt instrumente financiare derivate, ale căror preț este derivat din prețul instrumentului suport la care se refera CFD-ul. Instrumentele financiare derivate și piețele conexe pot fi extrem de volatile.

  Prețurile CFD-urilor și ale instrumentului pot fluctua rapid și pot reflecta evenimente neprevăzute sau modificări ale condițiilor de piață, nici una dintre acestea nu poate fi controlată de Client sau de către .În anumite condiții de piață, este imposibil ca ordinul Clientului să fie executat la prețul declarat, ducând la pierderi. Prețurile CFD-urilor vor fi influențate, printre altele, de schimbarea relațiilor dintre cerere și ofertă, programe și politici guvernamentale, agricole, comerciale, evenimente politice și economice naționale și internaționale și caracteristicile psihologice dominante ale pieței relevante.

 5. RISCURI ASOCIATE CU CFD-urile pe CRIPTOMONEDE
  1. Clienții trebuie să fie conștienți de faptul că CFD-urile cu criptomonede nu sunt recunoscute ca instrumente financiare de MiFID și / sau altă organizație UE și, prin urmare, nu intră sub incidența serviciilor de investiții reglementate ale societății În plus, clienții nu au dreptul să primească compensații și / sau garanții de la Fondul de Compensare pentru Investitori în legătură cu orice servicii legate de CFD-uri de tip Criptomonede și / sau Criptomonede și nici nu au dreptul de a raporta / adresa plângeri legate de tranzacționarea CFD-urilor Criptomonede, către Mediatorul Financiar din Cipru.
  2. Prețurile criptomonedelor, precum și CFD-urile bazate pe criptomonede, sunt extrem de volatile, pot fluctua rapid, pe scară largă, indiferent de condițiile globale ale pieței și pot duce la pierderea totală a capitalului investit într-o perioadă scurtă de timp.
   Criptomonedele CFD-uri sunt active financiare complexe cu volatilitate ridicată. Limita de leverage pentru tranzacționarea de CFD-uri referitoare la criptomonede pentru toți clienții este stabilită la 5:1.
   Tranzacționarea cu astfel de produse implică un grad ridicat de risc și poate duce la pierderea întregului dvs. capital de investiții într-o perioadă scurtă de timp. Din această cauză, ele nu pot fi investiția ideală pentru toată lumea.
  3. Vă rugăm să fiți conștienți de toate riscurile asociate tranzacționării pe astfel de produse și să solicitați consultanță și sfaturi de la un consilier financiar independent, dacă este necesar. Înainte de a vă implica în tranzacționare, luați în considerare obiectivele financiare, abilitățile, cunoștințele și experiența dvs. asociate cu tranzacționarea produselor companiei.
  4. Prin prezenta, recunoașteți și acceptați că ați fost informat de către Companie cu privire la riscurile specifice legate de deciziile de investiții legate de tranzacționarea CFD-urilor în criptomonede, cu toate acestea, dumneavoastră recunoașteți și înțelegeți că informațiile incluse în acest avertisment nu pot și nu se dezvăluie sau să clarifică în întregime spectru riscurilor implicate în tranzacționarea CFD-uri pe criptomonede.
 6. RISCURI ASOCIATE CONTURILOR PROFESIONALE

  În cazul în care ai calitatea de Client Profesionist, vei avea dreptul la mai puține protecții în condițiile legii decât în calitate de client individual. În special:

  1. Ți se vor oferi mai puține informații despre , serviciile, produsele și instrumentele sale financiare, cum ar fi Contracte pentru diferență („CFD-uri”) (de exemplu cu privire la costuri, comisioane, taxe și plăți, informații despre riscurile asociate cu CFD-uri sau orice alte produse);
  2. În cazul în care evaluăm dacă un produs sau serviciu este potrivit pentru tine, putem presupune că ai nivelul necesar de cunoștințe și experiență pentru a înțelege riscurile implicate de acesta, inclusiv pentru CFD-uri riscurile implicate în tranzacționarea cu levier / marjă;
  3. Atunci când îți oferim cea mai bună execuție, nu suntem obligați să acordăm prioritate costurilor generale ale tranzacției ca fiind cel mai important factor în realizarea celei mai bune execuții pentru tine;
  4. Nu trebuie să te informăm prompt despre dificultățile materiale relevante pentru efectuarea corectă a comenzii tale;
  5. În cazul în care îți oferim declarații periodice, nu suntem obligați să le furnizăm la fel de frecvent sau la fel de detaliat precum Clienților Retail;
  6. Nu vei avea dreptul la compensații în cadrul Fondului de Compensare a Investitorilor pentru clienții firmelor de investiții cipriote, așa cum este disponibil pentru Clienții Retail.
 7. TAXE SI COMISIOANE
  1. Clientul este inștiintat de eventuale schimbări ale condițiilor de cont, modificări ale legislației, precum și orice alt factor care poate reprezenta un risc in tranzacțiile clientului pe instrumente financiare si care poate fi sau va deveni supus impozitului și / sau oricărei alte taxe legale. nu poate și nu garantează Clientului că nu va suporta taxe fiscale și / sau orice alte obligații. Clientul este informat că toate taxele și / sau orice alte obligații fiscale care s-ar putea acumula în urma tranzacțiilorsale sunt propria răspundere a Clientului.
  2. recomandă cu fermitate Clientului să obțină detalii suplimentare cu privire la toate comisioanele și alte taxe pentru care Clientul va fi răspunzător, înainte de a începe tranzacționarea. În cazul în care unele taxe si comisioane care nu sunt exprimate explicit ( de exemplu, un spread abuziv ), Clientul trebuie să solicite o explicație în scris, inclusiv exemple adecvate, pentru a se asigura că el este pe deplin informat cu privire la taxele si comisioanele specifice.
   În conformitate cu reglementările în vigoare, brokerului i se poate solicita să tina banii unui client într-un cont care este separat de ceilalți Clienți, precum și separat de conturile . Clientul va fi însă avertizat în mod expres că acest lucru nu contribuie la o protecție completă pentru el
 8. RISCURI TEHNICE
  1. În cazul în care Clientul face tranzactii pe un sistem electronic, Clientul poate fi expus la riscuri care pot fi asociate cu sistemul ( inclusiv defecțiuni de hardware ( Internet / servere) și software)) Rezultatul oricărei defecțiuni de sistem poate fi faptul că ordinul său fie nu poate fi executat în conformitate cu instrucțiunile sale sau să nu fie executat deloc. nu poate și nu trebuie să poarte nici o răspundere în cazul unei astfel de situații.
  2. Clientul este informat că el este responsabil pentru gestionarea riscurilor care pot duce la pierderi financiare cauzate din lipsa de informare, comunicare, defecțiuni electronice sau ale altor sisteme.
  3. În cazul în care părți terțe autorizate să aibă acces la informații, cum ar fi adresele electronice, comunicații electronice și datele cu caracter personal, nu va avea nici o responsabilitate în cazul în care date prezentate mai sus sunt transmise între sau orice altă parte, prin facilitățile de internet sau alt mijloc de comunicare în rețea, telefon, sau orice alte mijloace.
  4. Clientul trebuie sa stie că informațiile necriptate si transmise prin e-mail nu sunt protejate de orice eventual acces neautorizat.
  5. Atenția Clientului este distrasă în mod expres în momentele de flux maxim de tranzacționare, atunci când Clientul poate avea dificultăți cu conectarea la telefon sau Platforma de Tranzacționare.
  6. Clientul trebuie să stie că internetul ar putea fi supus unor evenimente ce pot afecta accesul la pagina web sau la sistemul de tranzacționare, inclusiv, dar nu limitat la întreruperi sau penele de curent, defectiuni software și hardware sau deconectare de la internet. nu este responsabil pentru daunele sau pierderile rezultate din astfel de evenimente si care sunt independente de controlul său sau pentru alte pierderi, costuri, datorii, sau cheltuieli (inclusiv , fără limitare, pierderi de profit ), ce pot rezulta din incapacitatea Clientului de a accesa pagina web sau sistemul de tranzacționare sau întârzierea sau eșecul în trimiterea ordinelor pentru tranzacționare.
  7. nu este un furnizor de servicii de Internet și nu poate fi responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor cu clienții săi din cauza defecțiunilor de conexiune la internet sau defecțiuni in rețeaua publică de electricitate sau atacurile hackerilor.
  8. Clientul este avertizat că, atunci când tranzacționează într-o platformă de tranzacționare electronică își asumă riscul de pierderi financiare, pierderi care ar putea fi cauzate de mai mulți factori externi dintre care amintim :
   • Funcționare necorespunzătoare a dispozitivelor electronice ale Clientului , software-ul și calitatea slabă a conexiunii;
   • Funcționare necorespunzătoare hardware sau software ale ’s sau ale clientului, defecțiuni sau utilizare necorespunzătoare a echipamentelor;
   • Funcționare improprie a echipamentelor Clientului
   • Setare greșita a terminaluui Clientuluil
   • Actualizări întârziate ale terminalului Clientului.
  9. În legătură cu utilizarea de echipamente, a datelor informatice și rețelelor de comunicații voce, Clientul își asuma și următoarele riscuri, enumerate mai jos, caz în care nu are nici o responsabilitate cu privire la orice pierdere rezultată:
   • Întreruperea curentului la echipamentul Clientului sau al furnizorului de energie sau la operatorul de comunicații ( inclusiv de comunicații de voce ), care deservește Clientul.
   • Daune fizice ( sau distrugere ) ale canalelor de comunicații utilizate pentru a lega furnizorul de energie de Client și operatorul de comunicații de Client, precum și ale serverului de tranzacționare sau de informații al Clientului.
   • Întârziere ( calitate scazută inacceptabilă ) de comunicare prin intermediul canalelor utilizate de Client, sau canalele utilizate de furnizor, sau operatorul de comunicații ( inclusiv de comunicații de voce ).
   • Setari greșite ale terminalului Clientului sau în contradicție cu cerințele.
   • Actualizare întârziată a terminalului Clientului.
   • Când se procedează la efectuarea de tranzacții prin telefon ( linii terestre sau telefon mobil ) comunicații voce, Clientul se supune riscului de conectare la o rețea cu probleme atunci când încearcă să ajungă la un angajat al departamentului de suport clienți de la și pot fi probleme de calitate a comunicarii.
   • Utilizarea de canale de comunicare, echipamente hardware și software, induce riscul de a nu primi mesaje importante ( inclusiv mesaje text ) de catre Client de la .
   • Tranzacționarea la telefon ar putea fi împiedicată de suprasarcină de conectare.
   • Funcționare necorespunzătoare sau nonoperabilitatea sistemului de tranzacționare ( platformă ), care poate include, de asemenea și terminalul clientului.
   • Întîrziere ( calitate scazuta inacceptabilă ) de comunicații prin intermediul canalelor utilizate de , în special daune fizice ( distrugere ) ale canalelor de comunicații către terți.
 9. ABATEREA COTAȚIILOR (ŚLIPPAGE)

  Volatilitatea de pe piața poate crea condiții improprii în care ordinele sunt greu de executat deoarece prețul ar putea fi cu mai multe puncte mai departe decât cel dorit datorită mișcării extreme de piață. Deși traderul este în căutarea unui anumit preț, piața se poate muta în mod semnificativ și ordinul va fi executat la cel mai bun preț sau valoarea de piață justă. În mod similar, creșterea volumului poate conduce, de asemenea, la abaterea cotațiilor, deoarece nu există suficientă lichiditate pentru a executa toate tranzacțiile la cotațiile solicitate.

  Odată ce un ordin de stopare este declanșat, acesta devine un ordin la cel mai bun preț din piață și nu există nici o garanție că va fi executat la prețul dorit inițial. Prin urmare, ordinele în așteptare pot avea abateri în funcție de condițiile de piață.

  Chiar și așa, s-a străduit să obțină relații strânse cu unii dintre cei mai mari furnizori de preț din lume, în scopul de a asigura clientilor posibilitatea de execuție a ordinelor la cea mai bună valoare de piață. nu va fi raspunzatoare pentru abaterea importantă de cotații, mai ales în piețe volatile, atunci când unul sau doi furnizori de preț pot posta spread-uri mari sau pur și simplu pot evita cotarea oricărui preț.

 10. PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE

  Clientul ia la cunoștință că singura sursă sigură de Cotații în timp real este cea furnizată de Serverul on line. Clientul este avertizat că aceste cotații din terminalul său nu sunt o sursă sigură de informații, deoarece legătura între terminalul Clientului și server poate fi perturbată la un moment dat, iar unele dintre cotații pur și simplu nu poate ajunge pe terminalul clientului.

  Clientul ia la cunoștință că, atunci când Clientul închide ordinul plasat / modifica/ șterge sau modifică fereastra de închidere sau deschidere a unei poziții, ultima instrucțiune care a fost trimisă către Server nu mai poate fi anulată.

 11. CAZURI DE FORȚĂ MAJORĂ

  Atunci când apar Cazuri de Forță Majoră, Clientul ia la cunoștință ca va trebui să accepte riscul de pierderi financiare.

 12. LIMBA

  Limba oficială a companiei este limba engleză. Orice versiune tradusă a Politicii și / sau a oricărei alte comunicări, inclusiv a site-ului nostru, poate fi furnizată exclusiv din motive de conveniență sau din motive legale. În cazul unui litigiu, versiunea în limba engleză va prevala.

Avertisment

“Am citit și am înțeles Declarația Riscurilor aferente Tranzacțiilor de pe piețele financiare internaționale și sunt de acord prin prezenta să suport riscurile menționate mai sus, inclusiv cerințele de marjă ale Companiei și / sau ale terților.”